O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

telefónny zoznam

Telefonny zoznam

Ing. Róbert Gavula
riaditeľ spoločnosti - prokurista

0911 719889
r.gavula@fidop.sk

projektanti
0901 719889
m.priezvisko@fidop.sk

všeobecná adresa e-mail info@fidop.sk